Prośbę do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisanie kolekcji muzeum jako całości do rejestru zabytków wystosował wiceminister kultury, Jarosław Sellin. Postępowanie w tej sprawie toczyło się od marca. „Po starannym przeanalizowaniu sprawy podjąłem decyzję o wpisie do rejestru zabytków ruchomych, zbiorów zabytków techniki, będących w posiadaniu Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych” – ogłosił w piątek Jakub Lewicki, wojewódzki konserwator zabytków.

I dodał: „Jestem głęboko przekonany, że pomoże to uchronić zbiory przed rozproszeniem i zagrożeniem zniszczenia. Liczę, że w przyszłości zbiory znajdą godne miejsce w  Narodowym Muzeum Techniki, gdzie będą dostatecznie chronione, udostępniane i badane.”

Przypomnijmy, że Muzeum Techniki i Przemysłu rozpoczęło działalność w 1955 r., kontynuując prace przedwojennego Muzeum Przemysłu i Techniki.

1 czerwca tego roku powstać ma Narodowe Muzeum Techniki, które zastąpi pogrążone w kłopotach Muzeum Techniki. Nową placówkę współprowadzić będzie miasto stołeczne Warszawa wraz z dwoma ministerstwami: kultury i szkolnictwa wyższego. Niepewny jak dotąd los kolekcji, która jest przecież istotą muzeum, widać już w jasnych barwach, dzięki wpisaniu jej do rejestru zabytków.