O nas

Misja

Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w polskich szkołach oraz ośrodkach edukacyjnych.

Wizja

Technika Jutra to aktywna organizacja wspierająca działania podnoszące wiedzę i umiejętności polskiej młodzieży w dziedzinach związanych z szeroko pojętą nowoczesną techniką.

Wartości

  • Działania wspomagające rozwój polskiej młodzieży o zainteresowaniach technicznych
  • Innowacyjność
  • Budowanie partnerskich relacji